.
lvru

Troksnis un dzirde

Auss ir komplicēts orgāns, dažas tā daļas var ciest skaļu skaņu iedarbībā. Iekšējā ausī atrodas jūtīgās šūnas, kuras pārveido skaņu nervu impulsos, kurus uztver smadzenes. Skaļu skaņu iedarbībā jūtīgās šūnas var tikt bojātas. Tās atjaunot nav iespējams un rezultātā rodas pastāvīga dzirdes pasliktināšanās.

Pieļaujamais trokšņu līmenis
Latvijā pieļaujamais trokšņu līmenis ir noteikts ar likumdošanu:

  • darba vietā: 85 dB robežās. Ja trokšņu līmenis pārsniedz 85 dB, jālieto dzirdes aizsardzības līdzekļi (ausu ieliktņi, austiņas, akustiskās ķiveres u.c.).
  • dzīvojamās telpās: dienas laikā ir 35 dB, bet nakts stundās – 30 dB.
  • mazstāvu dzīvojamo ēku, kūrortu, slimnīcu, bērnu iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu teritorijā: dienas laikā ir 50 dB, nakts laikā  – 40 dB.
  • daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijas, kultūras, izglītības, pārvaldes un zinātnes iestāžu teritorijā: dienas laikā ir 55 dB, bet naktī – 45.

MK Nr.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” (04.02.2003.)
MK Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.) 

Trokšņu avoti

Mēs dzīvojam trokšņainā pasaulē. Mēs esam pakļauti visdažādāko skaņu iedarbībai darbā, bet mūsu bērni atrodas trokšņainā vidē skolās un jauniešu klubos. Sports, kinoteātri, koncerti un citas izklaides, kā arī ceļa satiksme palielina trokšņu līmeni mums apkārt.

Pārāk skaļa mūzika ir kaitīgs trokšņu avots. Rokkoncertā skaņas skaļums var sasniegt 120 dB. Jauniešu vidū populārie atskaņotāji arī var kļūt par trokšņu avotu, it īpaši pie ilgstošas lietošanas pārāk lielā skaļumā.

Kā izvairīties no trokšņiem?
Mums jāapzinās, cik dažādi var būt trokšņu avoti un jānodrošina veselīga skaņu apkārtne. Ir „jāieklausās” mūsu ausīs. Kad skaļas skaņas tiek uztvertas kā nepatīkamas vai sāpīgas, tad mūsu ausis mūs brīdina, ka šāda skaņa var nodarīt kaitējumu. Tā ir mūsu pašu organisma aizsardzības sistēma. Šī ausu brīdināšanas spēja var samazināties alkohola iedarbībā.

Kad esam spiesti atrasties trokšņainā vidē, labs risinājums ir dzirdes aizsardzības līdzekļu izmantošana.
Vairāk ieteikumu aizsardzībai pret vides vai sadzīves troksni: www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/troksnis

Ko darīt dzirdes traucējumu gadījumā?
Ja dzirde ir pasliktinājusies, pēc iespējas ātrāk jānodrošina pilnvērtīga saskarsme un dzīves kvalitāte. Dažos gadījumos dzirdes problēmas var atrisinātas ar medikamentu palīdzību vai ķirurģiskā ceļā, bet dzirdes traucējumus, kurus izraisījis skaļš troksnis, vislabāk  kompensēs  dzirdes aparāti. Mūsdienu dzirdes aparāti var sniegt būtisku palīdzību dzirdes traucējumu gadījumos.