.
lvru

Saskarsme ar dzirdes aparātu lietotājiem

Visbiežāk dzirdes traucējumi ietekmē saskarsmes spējas ar apkārtējiem. Saskarsmes spējas ir viena no cilvēku pamatvajadzībām. Tādēļ ir svarīgi saprast, ka jebkurā  saskarsmes procesā piedalās vismaz divi cilvēki. No tā izriet, ka sarunas biedram ir jāuzņemas atbildības daļa saskarsmē ar vājdzirdīgu cilvēku.

Lasīšana no lūpām, acs kontakts un fizisks kontakts
Vājdzirdīgi cilvēki lielā mērā balstās uz pārējiem maņu orgāniem. Redze, tauste un intuīcija ir svarīgi komunikācijas līdzekļi. Tā kā dzirdes aparātu lietotāji plaši izmanto nolasīšanu no lūpām, tad centieties saskarsmes laikā vienmēr stāvēt ar seju pret vājdzirdīgu cilvēku.
Kad vērsieties pie dzirdes aparāta lietotāja, skatieties uz viņu un izmantojiet viņa vārdu.

Attālums
Saskarsmē ar vājdzirdīgu cilvēku attālumam ir būtiska loma.
Ir svarīgi, lai Jūs atrastos tuvu vājdzirdīgam cilvēkam, ar kuru sarunājieties.

Nekliedziet, tas nepalīdz
Daudzi cilvēki ar normālu dzirdi domā, ka saskarsmē ar vājdzirdīgu cilvēku ir jākliedz. Tomēr, visbiežāk vājdzirdīga cilvēka galvenā problēma ir nevis Jūsu balss skaļums, bet neskaidra atsevišķu skaņu artikulācija.
Centieties runāt skaidrāk un lēnāk, bet bez pārspīlējuma.

Dažas skaņas ir grūtāk dzirdēt kā citas
Dzirdes traucējumu gadījumā cilvēki visbiežāk zaudē spējas dzirdēt noteiktas skaņas vai sāk jaukt dažas skaņas ar citām. Vājdzirdīgs cilvēks var dzirdēt atsevišķus vārdus teikumā, bet nesaprast to kopējo jēgu.
Pacentieties noformulēt teikumu citādi, tā, it kā Jūs sarunātos ar cilvēku, kas ne ļoti labi saprot latviešu valodu.

Esiet saprotošs
Ir svarīgi iegaumēt, ka jebkurš fona troksnis būtiski pasliktina vājdzirdīga cilvēka spējas saprast runu. Tā kā vājdzirdīgs cilvēks, visticamāk, nevēlas sagādāt Jums neērtības, viņš var nepajautāt Jums, piemēram, izslēgt televizoru vai radio.
Efektīvās saskarsmes apstākļu radīšanai likvidējiet visus trokšņu avotus pirms uzsākt sarunu ar vājdzirdīgu cilvēku.

Dzirdes traucējumu psiholoģiskās sekas
Dažiem cilvēkiem dzirdes traucējums var kļūt par emocionālu vai sociālu problēmu iemeslu. Nespēja saprast to, ko saka citi cilvēki, var novest pie izolētības, vientulības un depresijas.
Ir ļoti svarīgi, lai vājdzirdīga cilvēka ģimene un paziņas viņu atbalstītu un nepieciešamības gadījumā ieteiktu vērsties pie ārsta pēc palīdzības.