.
lvru

Kā rīkoties bojājumu gadījumā

Ātrai bojājumu diagnosticēšanai:

  • izslēdziet dzirdes aparātu;
  • MT slēdzi pārslēdziet uz M režīmu;
  • palieliniet skaļuma līmeni;
  • nolieciet dzirdes aparātu plaukstā.

Ja aparāts darbojas, parādīsies svilpošana vai īss skaņas signāls.

Ja aparāts nesvilpo/neizdod skaņas signālu, jāpārbauda sekojošais:
Vai ir ievietota jauna baterija?
Vai baterija ir ievietota pareizi?
Vai dzirdes aparāts ir ieslēgts?
Vai ir palielināts skaļuma līmenis?
Vai skaņas ieejas atvērums vai auss ieliktnis nav aizsprostots ar auss sēru?
Vai savienotājcaurulīte un auss ieliktnis ir attīrīti no mitruma?

Ja baterija ir sākusi tecēt vai baterijas nodalījumā ir sakrājušies netīrumi, iztīriet to ar vates kociņu. Mitrumu no baterijas var notīrīt  ar mīkstu, sausu drānu.

Ja skaļums nav pietiekošs, tam par iemeslu var būt auss kanālā sakrājies sērs. To var novērst ārsts.

Ko darīt, ja dzirdes aparāts svilpo?

Ja dzirdes aparāts svilpo, to ievietojot ausī, pārbaudiet:
Vai auss ieliktnis ir pietiekoši dziļi izvietots auss kanālā?
Vai auss ieliktnis un skaņas izejas apkārtne nav aizsprostota ar sēru?
Vai savienotājcaurulīte ir elastīga?
Vai auss kanālā nav uzkrājies sērs?
Vai savienotājcaurulītes garums ir pietiekošs?

Ja dzirdes aparāts turpina svilpot, ir jāveic auss ieliktņa korekcija vai dzirdes aparāta programmēšana.

Ja pēc visu norādīto procedūru izpildīšanas dzirdes aparāts nedarbojas, vērsieties SIA „Dzirdes Serviss” (pēc pieraksta).

Uzmanību!
Nekad nemēģiniet patstāvīgi izjaukt dzirdes aparātu, jo tā iekšējās detaļas ir ļoti jūtīgas un smalkas.