.
lvru

Bērni un dzirde

Dzirdei ir ļoti svarīga loma bērnu valodas un runas attīstībā. Savlaicīgi nekonstatētas dzirdes problēmas var traucēt attīstīt spējas mācīties un  pasliktināt saskarsmi  ar citiem cilvēkiem. Ir ārkārtīgi svarīgi dzirdes traucējumus diagnosticēt pēc iespējas agrāk.

Arī vājdzirdīgam bērnam ir tiesības attīstīties normāli un izbaudīt savu bērnību, gluži tāpat kā bērniem ar normālu dzirdi. Vecākiem ir jāieklausās ārstu un profesionālu speciālistu  padomos, lai spētu palīdzēt savam bērnam.

Kā atpazīt dzirdes traucējumus savam bērnam?
Lai  konstatētu dzirdes traucējumus savam bērnam, ir jāseko līdzi viņa attīstībai. Zinot, kādi ir bērna dzirdes, izpratnes un runas attīstības posmi, Jūs noteikti pamanīsiet, ja Jūsu bērnam nav novērojamas noteiktas pazīmes.

Bērna dzirdes, sapratnes un runas attīstības etapi

Dzirde/sapratne

Runa

0-3 mēn

 • satrūkstas no skaļām skaņām
 • nomierinās vai smaida, kad bērnu uzrunā
 • sāk atpazīt Jūsu balsi: ja bērns raud, tad izdzirdot Jūsu balsi, viņš nomierinās
 • rada patīkamas skaņas
 • dažādi raud pie dažādām nepieciešamībām
 • smaida, kad redz runātāju sejā

4-6 mēn

 • pagriež galvu uz skaņas avota pusi
 • reaģē uz izmaiņām Jūsu balsī
 • pamana rotaļlietas, kuras rada skaņas
 • pievērš uzmanību mūzikai
 • rada dažādas lalināšanas skaņas, līdzīgas runai, dažādas skaņas, ieskaitot „p”, „b”, „m”
 • ar balsi izrāda prieku un neapmierinātību
 • rada burbuļojošas skaņas, kad ir vienatnē vai spēlējoties

7-12 mēn

 • pagriežas un skatās skaņas virzienā – lokalizē
 • klausās, kad ar viņu runā
 • atpazīst dažus priekšmetus kā „glāze”, „kurpe”, „sula”
 • sāk atbildēt uz jautājumiem („Gribi vēl?”, „Nāc šurp”)
 • burbuļojošās skaņas iedalās garos vārdos un īsos („tata upup bibibibi”)
 • izmanto runu vai citas skaņas, lai pievērstu uzmanību
 • atveido dažādas runas skaņas
 • izrunā 1-2 vārdus, kaut arī tie var būt neskaidri („mama”, „ta-ta”)

1-2 gadi

 • parāda dažas nosauktās ķermeņa daļas
 • seko vienkāršām komandām un saprot vienkāršus jautājumus („Met bumbu”, „Dod roku”)
 • klausās vienkāršus stāstus, dziesmas, dzejoļus
 • rāda uz attēliem grāmatās
 • izrunā vairāk vārdu ar katru mēnesi
 • izmanto dažus 1-2 vārdu teikumus („Kur vau-vau?”,)
 • saliek kopā 2 vārdus („vēl sulu”, „kur mamma”)
 • izmanto daudz dažādu līdzskaņu vārdu sākumā

2-3 gadi

 • saprot atšķirīgas nozīmes („ej-stāvi”, „uz-zem”, „liels-mazs”)
 • saprot lūgumus – komandas („Paņem grāmatu un noliec uz galda”)
 • zina gandrīz visu priekšmetu nosaukumus
 • izmanto 2-3 vārdu „teikumus” stāstiem un jautājumiem
 • bērna runu saprotviņa tuvinieki
 • bieži lūdz uzmanību, nosaucot cilvēkus vārdā

3-4 gadi

 • dzird, ja sauc no citas istabas
 • klausās TV vai radio tādā pašā skaļuma līmenī, kā pārējie ģimenes locekļi
 • saprot vienkāršus jautājumus („Kas?”, „Kur?”, „Kad?”)
 • stāsta par aktivitātēm dārziņā vai pie draugiem
 • arī citi cilvēki ārpus ģimenes var saprast bērna runu
 • izmanto daudzus teikumus no 4 vai vairākiem vārdiem
 • runā viegli, neatkārtojot zilbes un vārdus

4-5 gadi

 • pievērš uzmanību īsiem stāstiem un atbild uz vienkāršiem jautājumiem par tiem
 • dzird un saprot lielāko daļu no tā, ko runā mājās un bērnudārzā
 • izrunā vārdus tikpat skaidri kā pārējie bērni
 • veido  teikumus ar īpašības, apstākļa u.c vārdiem („Man patīk spēlēt lielu bumbu.”)
 • viegli komunicē ar citiem bērniem un pieaugušiem
 • izrunā visas skaņas pareizi, izņemot dažas („l”, „r”, „v”, „č”, „š”, „f”)
 • izmanto tādu pašu gramatiku kā pārējie ģimenes locekļi

 

Fakti par bērnu dzirdes traucējumiem:

 • 3-4 jaundzimušajiem no 1000 tiek novēroti paliekoši dzirdes traucējumi
 • Dzirdes traucējumi bērniem var būt iedzimti vai iegūti slimībai vai traumu  rezultātā
 • aptuveni 12% bērnu un pusaudžu vecumā no 6 līdz 19 gadiem konstatē dzirdes traucējumus, kurus izraisījis troksnis
 • pētījumi rāda, ka dzirdes aparātu lietošana pozitīvi ietekmē bērna valodas attīstību